Praktische informatie

Aanmelden

U kunt bellen of een email sturen (via mailadres of via het contact formulier) om u aan te melden. Een logopedische behandeling duurt een half uur. Een behandeling voor stottertherapie is meestal een uur.

Bij de eerste afspraak vraag ik u mee te nemen:
– de verwijzing van de arts (huisarts / KNO-arts /jeugdarts / …)
– een identiteitsbewijs

Wachtlijst
Op het ogenblik is er een wachtlijst voor logopedische behandeling.

Omdat ik een gespecialiseerde praktijk heb, bied ik voorrang aan mensen die zich aanmelden in verband met stotteren, spreekangst of aan diegene voor wie mijn specialisatie van pas komt bij een behandeling.

Vergoedingen

Logopedie en logopedie-stottertherapie worden beiden vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. De declaraties worden direct bij de verzekeraar aangeleverd en direct aan mij vergoed. Wel is het zo dat voor volwassenen (18+) de therapie-afspraken vanuit het wettelijke (en evt. vrijwillige) eigen risicobedrag betaald worden, wanneer u dat bedrag nog niet voor andere zorgkosten heeft gebruikt.

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, wilt u die dan zo vroeg mogelijk afzeggen. Wanneer een afspraak niet 24 van te voren is afgezegd wordt een verzuimtarief van 30 euro bij u in rekening gebracht.

Klik hier voor de tarievenlijst van de verzekeraars in 2023.

 

Klant Ervaringsonderzoek

Enkele jaren maak ik gebruik van een Klant Ervaringsonderzoek. Ik ben daarvoor aangesloten bij QDNA. Aan het eind van een behandelperiode vraag ik u of u hieraan mee wilt doen. Indien u toestemt, ontvangt u een vragenlijst per mail of app, die kunt u anoniem invullen. De geanonimiseerde antwoorden ontvang ik enkele keren per jaar;  met o.a. deze feedback kan ik aan de kwaliteit van zorg blijven werken.

Over mij

Meer informatie over mij leest u hier.

De kunst in de praktijk

*  Gevleugelde woorden   –   Het logo voor de praktijk heet  ‘gevleugelde woorden’. Suzan Out heeft het ontworpen. Het logo wil het plezier en de vrijheid van spreken en het maken van klanken weergeven.
De woorden zijn afkomstig uit het klankgedicht ‘Oote’ van Jan Hanlo.

*  De schilderijen in de praktijk zijn van Pascale Bazille.

Wilt u meer zien van haar, kijk dan hier.

Menu