Supervisie – voor blijvend lerende en onderzoekende professionals

Van professionals die met mensen werken verwachten we dat ze deskundig handelen en tegelijk oprecht in contact aanwezig zijn. Dat vraagt om persoonlijke professionele ontwikkeling.

  • Wil je je professionele identiteit verder ontwikkelen?
  • Wil je gezond omgaan met de impact van werk en werkdruk?
  • Wil je je samenwerkingsrelaties (met cliënten en/of collega’s) verbeteren? Hoe ga ik om met (on)zekerheid, (on)bekendheid, (on)gemak, (on)macht, (on)verantwoordelijkheid, … van de ander en van mezelf?
  • Wil je nieuwe competenties ontwikkelen, bv. omdat de veranderingen in de zorg (positieve gezondheidszorg, persoonsgerichte zorg, jzojp) die van je vragen?

Kies dan voor een supervisie traject.

Wat is supervisie?

Supervisie is er voor mensen die met mensen werken.
Het biedt een traject (10 a 13 bijeenkomsten) waarin je reflecterend en onderzoekend leert van werkervaringen.

Supervisie is er voor alle professionals, van startend tot ervaren.

Voor wie:

situaties in werk, contacten, organisatie wil onderzoeken (Hoe ga ik om met motivatie /onzekerheid / weerstand / emoties/ organisatie / een specifieke doelgroep/ ..)

bewust en gezond wil omgaan met de impact van zorg bieden en werkdruk

nieuwe competenties wil ontwikkelen bij vernieuwing in de zorg

Werkwijze

We starten met het onderzoeken van je ingebrachte werkervaringen (reflecterend, bewust van systemen, context, denken, voelen, doen en willen).

Vervolgens kijken we ‘wat werkt voor jou?’  Voorbeelden van werkvormen die ik inzet: gesprekken, bewustwordingsoefeningen, lichaamsgerichte oefeningen, aandacht- en (zelf)compassie-oefeningen, schrijven/lezen/tekenen/… over je ervaringen.

Een bijeenkomst duurt 1 uur (2 uur bij een groep van 2 of 3 personen)

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten.

Heb je interesse in een multidisciplinaire groepssupervisie? Laat het me weten, mogelijk heb ik meer aanmeldingen.

In mijn stijl van begeleiden staan de ontmoeting en de ‘lerende houding’ centraal. Ik wil ruimte bieden waarin onderzoekend gewerkt kan worden, waarin communicatie tussen mensen en ontwikkelingsprocessen worden bevorderd en veranderingen kunnen worden opgepakt.

Zie eventueel ook de pagina over mij.

Mangrovebloem aan wateroppervlak – Beeld Lisa Becking

Mooi, hoe de bloem van binnenuit oplicht. Bij supervisie leer je van binnen uit.

Menu